MTÜ Pärnumaa Metsaomanike Selts

Mittetulundusühing Pärnumaa Metsaomanike Selts asutati 1999. aastal eesmärgiga koondada sarnaste huvide ja taotlustega metsaomanikke metsade säästlikumaks ning efektiivsemaks majandmiseks.

Seltsil on üle 400 liikme ning hallatava metsamaa pindala ca 7400 ha – need suurused on pidevas kasvus.

Oma tegevuses lähtume seltsi kehtivast põhikirjast ja kehtivatest seadusaktidest.

Meie tegevust iseloomustavad tähtsamad märksõnad: järjepidevus, efektiivsus, loodushoid.

Aitame metsaomanikke jõu ja nõuga

Tähelepanuks raietööde planeerimisel

Enne raietööde alustamist on soovitav kontrollida, et raieala ei oleks potentsiaalsete vääriselupaikade nimekirjas https://ee.fsc.org/ee-ee/fsc-sertimine/kontrollitud-puit/vaeaeriselupaigad Vastasel juhul võib metsaomanik end avastada kurvas olukorras, kus juba ülestöötatud materjali võimatu realiseerida.

Loe veel