MTÜ Pärnumaa Metsaomanike Selts

Mittetulundusühing Pärnumaa Metsaomanike Selts asutati 1999. aastal eesmärgiga koondada sarnaste huvide ja taotlustega metsaomanikke metsade säästlikumaks ning efektiivsemaks majandmiseks.

Seltsil on üle 450 liikme ning hallatava metsamaa pindala ca 8300 ha – need suurused on pidevas kasvus.

Oma tegevuses lähtume seltsi kehtivast põhikirjast ja kehtivatest seadusaktidest.

Meie tegevust iseloomustavad tähtsamad märksõnad: järjepidevus, efektiivsus, loodushoid.

Aitame metsaomanikke jõu ja nõuga

Tähelepanuks raietööde planeerimisel

Vaatamata ajakirjanduses levinud infole, et pot.VEP-de koht on ajaloo prügikastis, pole see kahjuks veel teps mitte nii. Endiselt jälgivad sertifikaadi omanikud kiivalt, et nimekirja kantud aladel poleks tehtud mingeid raieid ning hoidmaks ära võimalikke ebameeldivusi, välditakse selliseid problemaatilisi kitsaskohti juba eos. Ehk – kui sellisel alal on kehtiv metsateatis, siis on omanikul kohustus tõendada, et …

Loe veel

Toetusvoorude tähtajad

Erinevate toetusvoorude tähtajad on nähtavad erametsa portaalis, samuti KIK-i Erametsakeskuse ning Erametsaliidu poolt korraldatavate ürituste info.

Loe veel