Tähelepanuks raietööde planeerimisel

Enne raietööde alustamist on soovitav kontrollida, et raieala ei oleks potentsiaalsete vääriselupaikade nimekirjas https://ee.fsc.org/ee-ee/fsc-sertimine/kontrollitud-puit/vaeaeriselupaigad

Vastasel juhul võib metsaomanik end avastada kurvas olukorras, kus juba ülestöötatud materjali võimatu realiseerida.