Aitame nõuga

Kuna tulundusmetsa eluring ning tootlus sõltuvad paljudest asjaoludest alates kasvukohatüübist ning peapuuliigist, samuti metsaomaniku hoolsusest, on väga oluline, et kõik tegevused metsas oleks asjakohased ja õigeaegsed. Siin tulevadki appi nõustajad, kes on oma ala spetsialistid ning omavad pikaajalist töökogemust metsandusvaldkonnas.

Seltsil on leping kolme konsulendi – Jüri Peetrimäe (tel.5050322); Rünno Viiri (tel.5138384)  ja  Teet Killiguga (tel.5030813) Soovitav on kindlsti nõu küsida enne kaalukate otsuste langetamist, mis puudutavad kas raieõiguse või kinnistu müüki, samuti juriidiliste probleemide korral.