Järjepidevus

Meie riikluse üheks alustalaks on maa (sh. metsamaa) eraomand. Hoiame oma esivanemailt pärandiks saadud metsa nii, et järeltulijad ei saaks meid süüdistada arutus raiskamises. Samuti on riikliku julgeoleku seisukohalt oluline, et maaomand jaguneks võimalikult laia omanikeringi vahel. Vaatamata riiklikult soositud maaomandi kontsentreerumisele suurte firmade ja fondide kätte, oleme jätkuvalt seda meelt, et meie metsad peaksid kuuluma mitte suur-, vaid väikeomanikele. Tänapäeva üha kiiremini urbaniseeruvas maailmas aitab  just põlvest põlve pärandatav metsamaa säilitada sidet loodusega.