Efektiivsus

Kõiki metsamajanduslikke töid alates külvist või istutusest kuni lõppraieni tuleb teha parimal viisil ning õigel ajal. Mitte alati ei ole määravaks minimaalsed kulutused, vaid ikkagi lõpptulemus. Kui hooldusraie käigus näiteks raiutakse välja sihvakamad ning kogukamad puud, siis pole mõtet loota lõppraiest erilist tulu. Ja kuna paljud metsatööd on sesoonsed, tuleb jälgida ilmastikuolusid, metsamaterjali realiseerimisel aga ka turusituatsiooni.