Loodushoid

Loodushoid on metsamajanduse lahutamatu osa. Püüame jõuda olukorrani, kus metsaomanik ei täida seadust mitte hirmust rikkumisele järgneva karistuse ees, vaid tugineb oma tegemistes sisemisele  veendumusele, et mets pole mitte tasuta armuand, vaid võlg oma järglaste ees. Järgides mitte ainult kirjapandud seadusi, vaid ka elementaarseid eetikanorme, tagab omanik metsas elustiku säilimise ja arengu. 2019.a. üldkoosolekul võeti vastu otsus järgida linnurahu perioodil 20.aprill – 20.juuni.