Korraldame õppepäevi

Seltsi asutamisest alates on korraldatud erinevaid koolitus- ja huviüritusi. Tänu headele suhetele põhjanaabritega oleme nende kaasabil organiseerinud mitmeid huvireise  erinevatesse metsandusega seotud ettevõtetesse. Samuti on olnud asjahuvilistel võimalus tutvuda erinevate kodumaiste puidutööstusega seotud ettevõtetega ning huvitavate loodusobjektidega.

Meie selts on aktiivne koolimetsa programmi elluviija alates nimetatud toetuse algaastatest. Selle aja jooksul oleme teinud koostööd erinevate koolidega organiseerides metsandusalast loodusõpet tugevdamaks noorte oskust süveneda loodusprotsessidesse. Viimastel aastatel oleme koostööd teinud Pernova Loodusmajaga kuna selle tegevus on laiapinnaline, hõlmates tervet maakonda. Koolimetsa programmi raames korraldatud joonistuskonkursi võidutööde põhjal on valminud erametsaomanikele infosildid “Eramets” ja “Raietööde ohutsoon” – mõlemaid saab seltsist tellida.

Kuna metsaseltsi toetuse otsust veel pole, ei saa me käesoleva aasta õppepäevade infot avaldada – teeme seda pärast otsuse avaldamist.